Thường Chúa Giêsu chữa lành qua lời phán, lời cầu nguyện.  Nhưng có lần Chúa chữa một người điếc và ngọng qua tiếng thở dài, “Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: ‘Ép-pha-ta!’ Nghĩa là, ‘Hãy mở ra!’  Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng” (Mác7:34).