Các Links Nối Mạng Để Vào Karafun Thánh Nhạc

Xin bấm vào links dưới đây để vào Trang Karafun:

Trang KaraFun "Thánh Ca Truyền Thống"

http://www.vtltech.com/forum/index.php?action=ktc

Trang KaraFun "Tin Lành Liên Huu"

www.tinlanhlienhuu.com

Trang KaraFun " Sông Đao Online"

http://www.songdaoonline.com/?com=thanhnhackarafun

Trang KaraFun "Ti Cô Nuong"

http://tcn.honganthienchua.us/MucLucBaiHat.html

Trang KaraFyn "vietnam 4 christ" Betien

http://vietnam4christ.org/songlist_new.php