Video Nhạc: "Chạm Lòng Con Chúa Ơi Ngay Giờ Nầy"

Xin vào link youtube dưới đây để xem Video Nhạc: "Chạm Lòng Con Chúa Ơi Ngay Giờ Nầy"

http://www.youtube.com/watch?v=wAmKZ8E_jEc&feature=related

 

Lời bài hát:

Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ nầy

Chạm lòng con để con không xa Ngài

Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ nầy

Chạm lòng con để con say mê Ngài


Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng

Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não

Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen Danh Chúa

Xin Thần Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi


Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ nầy

Chạm lòng con để con không xa Ngài

Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ nầy

Chạm lòng con để con say mê Ngài


Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng

Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não

Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen Danh Chúa

Xin Thần Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi