THƯ MỜI THAM DỰ CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015

Lời tâm tình và mời gọi của
BAN GIÁM KHẢO
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn & Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh
VIẾT CHO NIỀM TIN


THÔNG BÁO MỚI VỀ CUỘC THI VIẾT TRUYỆN NGẮN NĂM THỨ BA

 

 

           Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước và dẫn dắt Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn bước sang Năm Thứ Ba. Nhìn lại chặng đường hai năm đã qua, chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng ngợi khen Chúa vì “ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”

Chúng tôi được khích lệ (dù rất bận rộn và nhọc mệt), vì chất lượng những bài dự thi năm thứ hai là rất cao, và càng ngày Chúa càng cho có thêm những cây bút mới đầy tiềm năng, sẽ là một đội ngũ những nhà văn trẻ Cơ-đốc hầu việc Chúa đầy năng lực trong tương lai.

Video: Thiên Chúa của Sự Kỳ Diệu ---- Nói tiếng Pháp – Phụ đề tiếng Việt Phim dài 1:25 phút

Thiên Chúa của Sự Kỳ Diệu
Nói tiếng Pháp – Phụ đề tiếng Việt
Phim dài 1:25 phút

Xin bấm vào link dưới đây:

Cuộc Đời Chúa Giêsu - Video

Xin bấm vào link dưới đây để xem Video

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT CHO NIỀM TIN NĂM THỨ HAI

Xin đọc trọn bài dưới đây:

Những Website Tin Lành, Thời Sự Sinh Hoạt Các Hội Thánh , Hàng Trăm Video, Hàng Ngàn Bài Chia Sẻ, Học Anh Ngữ Qua Video...vv

Xin bấm vào cac links dưới đây:

Hơn 300 Truyện Ngắn Tham Gia Cuộc Thi Do “Sống Đạo Online” Và Đặc San Hướng Đi Tổ Chức

Danh Sách Và Những Bài Gởi Thi Viết Truyện Ngắn Cho www.songdaoonline.com  

CUỘC THI VIẾT TRUYỆN NGẮN CƠ ĐỐC - Do Đặc san Hướng Đi tổ chức  

Nghe Thánh Nhạc : 294 Bản Thánh Ca Thông Dụng

Xem Video Bài Giảng: “Người Cũ Người Mới”, Ê-phê-sô 4:21-24, Mục Sư Lê Thành Hiệp.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Lời Nói Tốt Lành”, Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29, Mục Sư Bùi Quang Túc

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tâm Hồn Mồ Côi”, Sáng-thế Ký 28:10-22, Mục Sư Lâm Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại” (Phần 2), Rô-ma 8:1-17; Rô-ma 8:23-25, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Dâng Hiến Bằng Trọn Cả Tấm Lòng”, Mác 12:41-44, Mục Sư Lê Duy Tín

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Người Mù Lại Thấy, Người Thấy Lại Mù”, Ma-thi-ơ 9:27-34, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Hạ Mình Thì Được Tôn Cao”, Ma-thi-ơ 23:1-12, Mục Sư Lê Thanh Liêm

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Nhạc: “Trong Danh Chúa Giê-xu”

Sáng tác: Darlene Zschech

Lời Việt và Hòa âm: David Đông
Trình bầy: Zina

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Theo Chúa Từng Ngày”, Mục Sư Hồ Xuân Phước, TYKBG.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Năng Lực Của Sự Cảm Tạ”, Giô-na 2:1-11, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Cùng Tiếc Với Chúa”, Giô-na 4:1-11, Mục Sư Nguyễn Hữu Trang.

Xin bấm vào link dưới đây:

Danh Xưng Của Đức Chúa Trời Trong Sáng Thế Ký

Chúa nói cùng cha mẹ của Samson khi họ hỏi Danh của Ngài, “Sao ngươi hỏi danh Ta như vậy? Danh Ta lấy làm diệu kỳ (Quan 13:18). Chữ “diệu kỳ” được tự điển của Ông Strong giải nghĩa là: remarkable, secret, wonderful, marvelous—đáng kể, bí mật, lạ lùng, kỳ diệu.
 
Trong sách Xuất hành 6:2 Chúa phán với Moses , “Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn-năng (toàn túc); song về danh Ta là Giê-hô-va, thì Ta chưa hề tỏ cho họ biết”. Kinh văn nầy bày tỏ Chúa có nhiều danh xưng, nhiều danh hiệu.

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống” (Phần 1), 1 Ti-mô-thê 3:1-16, Mục Sư Mã Phúc Thạch

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chúa Nuôi Tôi”, 1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video: “Xin Chúa Sai Con”, George Bennard

Xin bấm vào link dưới đây:

Đa-ni-ên - 8

KHẢI TƯỢNG VỀ ĐẤNG THƯỢNG CỔ, CON LOÀI NGƯỜI, VÀ CÁC THÁNH ĐỒ SỞ HỮU VƯƠNG QUỐC
 
Nguyện Chúa ban cho chúng ta linh của sự khôn ngoan và khải thị một lần nữa. Chúa muốn chúng ta đạt đến mức trưởng thành, vì vậy trong tất cả các hội thánh, chúng ta phải tăng trưởng. Ngài không thể trở lại nếu chúng ta không trưởng thành. Trong Matthew 13, Chúa là người gieo giống, nhưng trong Khải Thị 14 thì Ngài là thợ gặt. Người nào gieo thì cũng mong đợi mùa gặt. Khi Chúa đến lần thứ nhất, Ngài đã gieo ra.
 
Trong 2000 năm qua, hội thánh đã trải qua một diễn trình dài; sự bội đạo đã bắt đầu vào thế kỷ thứ nhất. Đến thế kỷ thứ sáu thì Công Giáo La Mã đã phát triển đầy đủ, và mãi sau 1000 năm tăm tối, vào lúc bắt đầu phong trào Cải Chánh, mọi sự mới dần dần tốt đẹp trở lại. Bây giờ, sau 500 năm nữa, thời kỳ chin muồi đã đến. Chúng ta đừng quên rằng hội thánh không chỉ là một nơi chúng ta đến với nhau vào các ngày Chủ Nhật để “dự lễ”, nhưng hội thánh là dân Đức Chúa Trời, có sứ mạng đoạt vương quốc và sự cai trị khỏi tay Satan, các quyền lực và chấp chánh. Đức Chúa Trời muốn vương quốc của Ngài đến trên trái đất. Vì vậy, Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện: “Cha ơi, xin vương quốc Ngài đến.”

Thấp kém hay ngang bằng?

Quan điểm kinh thánh về một người người nữ là gì? Cô ấy bằng người nam, cấp trên của anh, hoặc kém hơn anh?
Nữ quyền cực đoan hiện đại đặt người nữ có quyền lực trên người nam, trong khi quá trình tiến hóa truyền thống của Darwin đặt người nữ thấp hơn nhiều so với người nam. Và vì Kinh Thánh chỉ dẫn rằng một người vợ nên thuận phục chồng, thậm chí các Cơ Đốc nhân có thể tự hỏi, "có phải là người người nữ kém hơn hoặc bằng chồng họ?"

Văn kiện Sáng thế ký về sự sáng tạo của người nam và người nữ đầu tiên của Đức Chúa Trời đưa ra một bức tranh thật khác xa cách rõ ràng với quan điểm tiến hóa trong nền văn hóa của chúng ta. Đức Chúa Trời thiết kế cả người nam và người  nữ trong hình ảnh của Ngài cách bằng nhau (Sáng thế ký 1: 26-27).
Syndicate content